Psykehuset                    Psykose         Familie                 Nettbutikk

Jeg kaller meg "Maria" og er informasjonsmedarbeider og Brukerlærer i psykisk helse.
Jeg er utdannet bygningsingeniør og adjunkt i yrkesfag, men for en del år tilbake måtte jeg gi opp min jobb som lærer i offentlig skole p.g.a en psykisk diagnose. Jeg jobber nå som formidler av erfaringsbasert
kunnskap i psykiatri i Asker og Bærum. Jeg har egen erfaring med alvorlig sinnslidelse og kan gi en helt annen beskrivelse av symptomene enn det fagfolk ofte gjør. Jeg mener at psykiske lidelser ikke er en sykdom, men et kreativt helbredelsesforsøk. som for noen av oss kan resultere i en funksjonshemning.
Dersom du vil vite mer om årsaken til psykiske problemer belyst fra brukerperspektivet, kan du lese min personlige historie
i linken under.


"Marias" historie kan du laste ned her.


Alle har en psykisk helse. Alle kan få psykiske problemer. Dersom belastningene blir for store vil de fleste reagere. Jeg mener det finnes en årsak til alle psykiske reaksjoner. Jeg har lest mye og lett lenge etter årsakene til den måten psyken min reagerer på. På denne hjemmesiden forteller jeg pasientens historie. Min historie.

                                                   Maria
¤Denne siden er laget med Windows Vista. Dersom du åpner siden i en eldre versjon, vil Fontene se litt rare ut. For å yte siden full rettferdighet må du betrakte den fra en Vista maskin.