Psykehuset

  Dersom du får en psykisk reaksjon i form av en depressiv reaksjon eller en psykose, vil du
høyst sansynelig stifte bekjentskap med akuttavdelingen på et psykiatrisk sykehus. Det
psykiatriske sykehuset som Asker kommune sokner til heter Blakstad. Sykehuset ligger idyllisk til
ved sjøen et stykke utenfor Asker. Blakstad sykehus er over 100 år gammelt og bygningsmassen
er ikke lenger tidsriktig. Akuttavdelingene ved Blakstad sykehus er derfor vedtatt flyttet til den
somatiske delen av sykehuset som ligger i nabokommunen Bærum. Blakstad sykehus hører til Sykehuset
Asker og Bærum Helseforetak med forkortelsen SAB HF. Sykehuset har felles akuttmottak på
Bærum sykehus.

Det viser seg gang på gang at det er svært vanskelig å få til en innleggelse på
psykiatrisk sykehus hvis situasjonen ikke er akutt. Mange pasienter og pårørende forsøker
fortvilet å få til innleggelse via fastlegen, men først når situasjonen blir akutt og pasienten enten
er til fare for seg selv eller andre, åpner dørene til sykehuset seg. Jeg mener at dette er uverdig
og unødvendig. Jeg mener at forebygging og forvern må komme sterkere inn i psykiatrien.

Dersom du havner i en situasjon som medfører stress og psykisk belastning er det viktig at du oppretter kontakt med fastlegen din. En sykemelding kan være med på å avverge en "situasjon". Ofte kommer de psykiske belastningene snikende og du vil kanskje ikke skjønne noen ting før det er for sent. Da er det viktig å ha fastlegen med på laget. Et av psykiatriens største paradoks er at det er så vanskelig å få hjelp i tide, men dersom belastningene bare vedvarer vil nesten alle til slutt få en reaksjon. Med en "episode" altså en psykisk reaksjon eller et "beinbrudd i sjelen" som jeg liker å kalle det, åpner dørene til det psykiatriske sykehuset seg. Paradokset består i at et "beinbrudd i sjelen" er lett å påvise, men vanskelig å helbrede. Noen "beinbrudd" leges og pasientene kommer ikke tilbake igjen til psykiatrien. Andre "beinbrudd" er kompliserte og gror sakte. Meget er forskjellig, men inni er vi like, heter det i en kjent barnesang. Jeg mener det er motsatt. Vi er mer like utenpå enn vi er inni. Jeg tror at alle "beinbrudd i sjelen" har evne til å gro, men dersom belastningene vedvarer vil bruddet aldri få ro til å lege seg. Utestengelse, stigmatisering og økonomiske vansker er psykiske belastninger som ofte gjør situasjonen værre for psykiatriske pasienter.

En av grunnene til at det er så vanskelig å drive med forebygging i psykiatrien kan være at folk flest
kvier seg for å ta kontakt med et psykiatrisk sykehus eller en psykiatrisk polieklinikk på grunn av de mange
tabuer og stigmatisering som hersker rundt psykiske lidelser. Ved å åpne for pasientenes egne erfaringer og gjennom å fortelle pasientens egen historie, håper jeg å bryte med de tabuene som fortsatt gjelder i psykiatrien i dag. Mine erfaringer som pasient i psykiatrien i Asker og Bærum gjennom 12 år kan du lese om i
rapporten "Når de beste ikke makter mer." Rapporten kan du laste ned på denne hjemmesidens nettbutikk.

Alle pasienter har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP) som skal sikre at du får den behandlingen du har
krav på i rehabiliteringsfasen. IP skal være pasientens plan. Eksempel på en IP kan du laste ned her.

Psykiatrisk Akutteam er et lavterskel og ambulant tilbud til Asker og Bærums befolkning. Du trenger ikke lege for å kontakte Akutteamet som holder til i Rådmann Halmrasts vei 7 i Sandvika. Akutteamet kan komme hjem til deg i åpningstiden 9-21 på hverdager og 9-15 på lørdager og helgedager. Du selv eller pårørende kan kontakte Akutteamet på telefon: 99 55 14 50

Mental Helse er en interesseorganisasjon for psykisk helse. Lokallaget til Mental Helse er slått sammen for Asker og Bærum. Du finner oss på Villa Walle, i Anthon Wallesvei 37, i Sandvika. Vi har velkomstkafe på
den første mandagen i måneden.

Tilbake til startsiden