Rapporter

 

Her kan du laste ned to rapporter jeg har laget om behandlingstilbudet i psykiatri med eksempler fra Asker og Bærum.

Rapportene koster 100,- pr stk og betales med nettbank eller giro til kontonummer: 0520.5140621

 
Fagoppgave:  "Hva er galt i psykiatrien?"

 
Rapport:        "Når de beste ikke makter mer"  


All handel på denne web siden er basert på tillit. Du kan fritt laste ned og lese rapportene uten at navnet og adressen din blir registrert.
Jeg stoler på at du sender meg beløpet dersom du synes rapportene mine er verd det.

Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger på at det arbeidet jeg gjør som brukerrepresentant er viktig. Hvis du vil gi meg din moralske
støtte så send meg en E-post, adressen er:  asker_sni@hotmail.com

Tilbake til startsiden